Ngày 24/4, nắng nóng giảm nhẹ về cường độ

22:43, 23/04/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Trong ngày hôm nay (23/4), khu vực Quảng Ngãi đã có nắng nóng trên diện rộng; vùng núi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất đo được tại Ba Tơ là 40.7 độ C, tại TP.Quảng Ngãi là 36.3 độ C. Như vậy khu vực vùng núi Quảng Ngãi đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài 10 ngày (từ ngày 14/4 đến nay).  

   Mời nghe đọc bản tin:

Ngày 24 - 25/4, nắng nóng có khả năng giảm nhẹ về cường độ với nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 34 - 36 độ C, ở vùng núi phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi cao hơn. Độ ẩm thấp nhất từ 50 - 60%. 

Tuy nhiên trong 72 giờ đến 120 giờ tới nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại về cường độ với nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi cao hơn; ở vùng núi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ  C, có nơi cao hơn. Tình hình nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo và chưa có dấu hiệu chấm dứt. 

Trong những ngày tới vào buổi chiều, tối trên khu vực tỉnh có khả năng xuất hiện  mưa dông nhiều nơi ở vùng núi và một vài nơi ở vùng đồng bằng. Cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. 

Thông tin chi tiết:

Thời điểm  dự báo 
Khu vực ảnh hưởng 
Nhiệt độ cao  nhất (oC)
Độ ẩm tương đối thấp nhất (%)
Thời gian nóng (giờ)
 
Ngày  
24/4/2024
HuyệnTrà Bồng, Sơn Hà 
37 - 39o
45 - 55% 
10 giờ 30 phút - 14giờ 30 phít
Huyện Sơn Tây 
37 - 38o
45 - 55% 
10 giờ 30 phút - 14giờ 30 phít
Huyện Ba Tơ, Minh Long 
37 - 39o
45 - 55% 
10 giờ 30 phút - 14giờ 30 phít
Huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh 
34 - 36o
50 - 60% 
11 giờ - 13 giờ 30 phút
TP.Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành 
34 - 36o
50 - 60% 
11 giờ - 13 giờ 30 phút
Huyện Mộ Đức, TX.Đức Phổ 
34 - 36o
50 - 60% 
11 giờ - 13 giờ 30 phút
Ngày  
25/4/2024
HuyệnTrà Bồng, Sơn Hà 
37 - 39o
45 - 55% 
11 giờ - 14 giờ 30 phút
Huyện Sơn Tây 
37 - 38o
45 - 55% 
11 giờ - 14 giờ 30 phút
Huyện Ba Tơ, Minh Long 
37.5 - 39.5o
45 - 55% 
11 giờ - 14 giờ 30 phút
Huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh 
34 - 36o
50 - 60% 
12 giờ - 13 giờ
TP.Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành 
34 - 36o
50 - 60% 
12 giờ - 13 giờ
Huyện Mộ Đức, TX.Đức Phổ 
34 - 36o
50 - 60% 
12 giờ - 13 giờ

PV 

Xuất bản lúc: 22:43, 23/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.