Nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở

08:37, 19/03/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Được thành lập từ tháng 7/2023, Tổ công tác 1659 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn có nhiệm vụ chính là hỗ trợ các xã khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hóa các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn... Hoạt động của tổ  góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở.

Với sự hỗ trợ của Tổ công tác 1659, xã Bình Thanh (Bình Sơn) đã có chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ. 
Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Bình Thanh Nguyễn Thị Ánh Tuyết kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2024.

Với sự hỗ trợ của Tổ công tác 1659, xã Bình Thanh (Bình Sơn) đã có chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Bình Thanh Nguyễn Thị Ánh Tuyết kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2024.

Chỉ rõ hạn chế

Ngay sau khi thành lập, Tổ công tác 1659 đã trực tiếp   làm việc với 5 xã gồm: Bình Thanh, Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Tân Phú và Bình Thạnh. Đây là 5 xã còn nhiều hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương chưa cao, có mặt còn trì trệ.

Nguyên nhân chính là do năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết còn hạn chế, chưa đồng bộ, chưa sâu sát nhiệm vụ, còn thụ động trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao và của Đảng ủy xã đề ra trong năm. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy chậm đổi mới, chưa bám sát quy chế làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo; trách nhiệm nêu gương chưa cao, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Việc nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, quy định về thi hành Điều lệ Đảng, quy định trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm... của cấp ủy đảng chưa được tổ chức thường xuyên.

Bên cạnh đó, nhận thức về thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng chưa đầy đủ, còn biểu hiện làm theo tiền lệ, không bám theo quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước mới ban hành; việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát khắc phục những hạn chế, yếu kém còn chậm; còn xem nhẹ công tác kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, từng đảng ủy viên chưa thật sự sâu sát, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, phụ trách; chưa sâu sát với tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội, của chi bộ, của các chi, tổ hội ở thôn để chỉ đạo. Do vậy kết quả và chất lượng, hiệu quả công việc không cao.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh Nguyễn Thành Tấn cho biết, xã Bình Thạnh, là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng xây dựng nhà, quán, lấn chiếm đất đai, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai còn xảy ra. Tuy nhiên, Đảng ủy xã chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo xử lý; chưa tập trung chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm theo chỉ đạo của UBND huyện. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Đảng ủy với nhân dân triển khai thực hiện chậm, còn thụ động.

Trong khi đó, hạn chế ở xã Bình Trung là chưa quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân. Vụ việc còn tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương còn nhiều. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong công tác tiếp công dân không đảm bảo; công tác giải quyết đơn thư còn lúng túng, thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định pháp luật.

Chuyển biến bước đầu

Với việc xác định rõ từng mặt hạn chế, yếu kém, các chi, đảng bộ cơ sở đã tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Quá trình thực hiện đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu. Bằng cách làm này, nhiều đảng bộ cơ sở giải quyết tốt những vấn đề còn tồn đọng. Bí thư Đảng ủy xã Bình Thanh Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho biết, trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của Tổ công tác 1659,  Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế nhằm nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong đó, đã chỉ đạo UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai còn tồn đọng; tập trung công tác phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo sát với tình hình địa phương... Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại từ 70% lên gần 90%. Đối với công tác phát triển đảng viên mới, trong 2 năm (2021 -2022) chỉ kết nạp được 3 đảng viên mới, thì đến năm 2023, Đảng bộ xã đã hoàn thành 7/7 chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bình Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác 1659 Nguyễn Văn Thái cho biết, từ sự tích cực trong củng cố, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém của các tổ chức cơ sở đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị ở các xã mà tổ công tác hỗ trợ đã có nhiều chuyển biến. Nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được phát huy đáng kể.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:37, 19/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.