Triển khai công tác tuyên truyền miệng và giáo dục lý luận chính trị năm 2024

15:01, 22/12/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng (TTM), hoạt động báo cáo viên (BCV) và giáo dục lý luận chính trị năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Mỹ Trang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn.
 
Năm 2023, các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTM, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, tuyên truyền viên (TTV). Công tác cập nhật, biên tập, cung cấp thông tin tuyên truyền cho đội ngũ BCV, TTV đảm bảo chất lượng.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Đội ngũ BCV, TTV không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng, phương pháp TTM. Nội dung truyền đạt đi vào trọng tâm, cốt lõi; thông tin mang tính thời sự, mới, phù hợp với từng thời điểm cụ thể. Qua đó, đã góp phần định hướng chính trị, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Nhờ đó, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cổ vũ lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.
 
Năm 2024, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác TTM, hoạt động BCV, TTV của Đảng. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp TTM, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đối thoại; thông tin kịp thời, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Mỹ Trang chủ trì hội nghị.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Mỹ Trang chủ trì hội nghị.

Tập trung tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 theo chủ đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đề ra là: "Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".

 
Quán triệt sâu sắc các quan điểm, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các ngành, đơn vị; bám sát các hướng dẫn để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống yêu nước, cách mạng trên địa bàn tỉnh…
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 15:01, 22/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.