Video: Cần sớm cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý quế Trà Bồng

09:12, 12/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chỉ dẫn địa lý "Trà Bồng" cho sản phẩm quế được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận vào năm 2020. Tuy nhiên, việc quản lý và khai thác tài sản trí tuệ này còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh vẫn chưa được cấp quyền sử dụng. Chính vì thế, chỉ dẫn địa lý vẫn còn là cơ sở bước đầu; cần được hỗ trợ để phát huy hiệu quả hơn.
 
[links()]
 
 
Thực hiện: THIÊN HẬU