Video: Rác thải nhựa "bủa vây" vùng cửa biển Sa Cần

08:06, 23/06/2022
.