Video: Đồn Biên phòng Lý Sơn nỗ lực vận động ngư dân thực thi IUU

10:05, 22/05/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Đồn biên phòng Lý Sơn là đơn vị thực hiện tốt công tác phổ biến Luật thủy sản cho ngư dân; vận động ngư dân thực thi nghiêm túc các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nhờ tuyên truyền, những năm gần đây tình trạng ngư dân trên địa bàn huyện đảo vi phạm vùng biển nước ngoài giảm đáng kể; hoạt động nghề cá ở địa phương phát triển theo hướng hiện đại.
[links()]