Video: Cựu chiến binh người Hrê tham gia xây dựng nông thôn mới

11:05, 17/05/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Bằng ý chí và nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ, các đồng chí cựu chiến binh ở huyện Minh Long đã tích cực đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhiều cựu chiến binh đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế và tình nguyện hiến đất mở đường, góp phần xây dựng nông thôn mới.
[links()]
Thực hiện: T.VƯƠNG