Video: Chiến sĩ áo trắng miệt mài cắm chốt kiểm soát y tế

02:02, 27/02/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh Quảng Ngãi, các chốt kiểm dịch y tế đã được thiết lập ở cả đường bộ, đường sắt lẫn cửa sông, cửa biển. Trong lúc nhà nhà đang an vui, thì những cán bộ, chiến sĩ cắm chốt phải làm việc 24/24 giờ. 
[links()]