Video: Đề xuất nhiệm vụ phát triển KT- XH giai đoạn 2021- 2025

07:12, 09/12/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm tới, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX; dự bảo kế hoạch của các ngành, địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025, tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đề xuất 24 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, UBND tỉnh đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7 8%/năm; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 4.200 - 4.400 USD; thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 7- 10%/năm…
[links()]
 
 
M.Toàn- H.P