Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

12:06, 15/06/2011
.


Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam thường xuyên thực hiện huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
 

Sau đây là một số hình ảnh về Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ các trang thiết bị mới, hiện đại.

Tàu của Đoàn M72 huấn luyện trên biển.

 

Biên đội tàu Hải quân NDVN chuẩn bị huấn luyện trên biển.

Tàu hộ vệ săn ngầm Lữ đoàn 171 bắn đạn thật.

Tên lửa bộ Hải quân bắn đạn thật.

Tàu Hải quân huấn luyện bắn đạn thật trên biển.

Chuẩn bị đi biển.

Hải quân đánh bộ luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Huấn luyện làm chủ trang bị mới, hiện đại ở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Hải quân nhân dân Việt Nam chính qui, tinh nhuệ, hiện đại.

Tên lửa bộ sẵn sàng chiến đấu.

Biên đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển.

Tàu của Đoàn M72 huấn luyện trên biển.

 

Theo Báo Quân đội Nhân dân