Thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp trong tháng 6-2020

09:05, 12/05/2020
.
Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 7-5-2020 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.
 
Nội dung, hình thức các môn thi được thực hiện theo quy định tại Khoản 16, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Bộ Nội vụ dự kiến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2020 trong tháng 6 tới tại Học viện Hành chính quốc gia (77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội).
 
Căn cứ số lượng cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi nâng ngạch của bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ thông báo chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2020 của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tỷ lệ cạnh tranh khoảng 10% và bảo đảm có số dư tối thiểu 1 người, trừ trường hợp chỉ có 1 người dự thi.
 
Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương lập danh sách cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi nâng ngạch và có văn bản gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25-5.
 
Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, công chức được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch (bao gồm cả điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học) và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch của cán bộ, công chức theo quy định.
 
Theo Hà Nội mới
 

.