Bình Sơn: Chú trọng công tác dân vận

07:01, 21/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, các cấp, ngành của huyện Bình Sơn luôn quan tâm triển khai thực hiện công tác dân vận, với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
 
[links()]
 
Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác dân vận. Trong đó, Bí thư Huyện ủy đã tổ chức đối thoại với nhân dân tại các xã Bình Khương, Bình Thuận, Bình Mỹ và thị trấn Châu Ổ. Sau đối thoại, đến nay có 19/52 vụ việc được giải quyết và đang giải quyết 29/52 vụ việc. Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện tăng cường về cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nếu có những vấn đề nổi cộm, bức xúc thì tham mưu chỉ đạo giải quyết, không để trở thành điểm nóng.
 
Đoàn Thanh niên thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) tuyên truyền lưu động vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật.  Ảnh: PV
Đoàn Thanh niên thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) tuyên truyền lưu động vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Ảnh: PV
Trong năm 2022, bí thư đảng ủy 22 xã, thị trấn đã tổ chức 77 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại 64 thôn, tổ dân phố và 13 nhóm đối tượng. Qua đối thoại, bí thư đảng ủy các xã, thị trấn đã kịp thời giải thích những vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng nông thôn... Đồng thời, giải quyết được 741/1.026 vụ việc và đang giải quyết 279/1.026 vụ việc. 
 
Đặc biệt là, qua đối thoại và nắm thông tin, ở đâu có khiếu kiện, tranh chấp có nguy cơ tạo thành điểm nóng thì cán bộ làm công tác dân vận xuống cơ sở phối hợp giải quyết vụ việc. Điển hình như chỉ đạo giải quyết việc khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt, tình trạng vứt rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường tại các xã Bình Dương, Bình Tân Phú... được nhân dân đồng tình. Hay giải quyết vấn đề tranh chấp đất rừng phòng hộ và đất trồng cây hằng năm ở núi Nam Châm, việc nổ mìn ở Đồi Sáo, xã Bình Thuận; xâm phạm khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu...
 
Theo Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng, công tác dân vận được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc theo hướng tập trung, quyết liệt, dứt điểm và hiệu quả. Huyện thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; chủ động hướng về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện công tác dân vận, các cấp, ngành luôn đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; luôn phát huy tinh thần dân chủ, gắn với việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương...
 
Bên cạnh đó, huyện Bình Sơn cũng tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động, đoàn kết các tôn giáo. Huyện đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo; tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội tại các địa phương có các dự án, công trình trọng điểm ở các xã Bình Đông, Bình Thuận, Bình Hải... để kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của công dân. Huyện cũng đã rà soát những lĩnh vực người dân có nhiều bức xúc, khiếu nại để có biện pháp giải quyết và chủ động phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng, phản biện xã hội, giám sát đầu tư cộng đồng của ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các chương trình, dự án...
 
BÁ SƠN
 
 
 

.