Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về nội dung kỳ họp cuối năm 2022

12:10, 28/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 28/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIII. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.
[links()]
 
Kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIII dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 9/12/2022. Dự kiến, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành 30 nghị quyết. Qua rà soát của UBND tỉnh có 21 nội dung đảm bảo điều kiện để trình HĐND tỉnh, 5 nội dung chưa trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết và 4 nội dung cần giải trình, làm rõ cơ sở pháp lý. 
 
Sau khi xem xét, thảo luận, các cơ quan liên quan đề nghị rút 4 nghị quyết, bổ sung 2 nghị quyết. Như vậy, có 28 nghị quyết dự kiến được trình tại kỳ họp cuối năm. Trong đó, có các nghị quyết như Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn báo cáo Thường trực HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại cuộc họp.
 
Nghị quyết về giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác.
 
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi quản lý, giai đoạn 20221 - 2025; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc…
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp với các ban của HĐND tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, đảm bảo thời gian, tính hợp hiến, hợp pháp. Các đơn vị xin rút nội dung trình tại kỳ họp phải có văn bản gửi UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh.  
 
Phó Chủ tịch Thưởng trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thưởng trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ chất vấn UBND tỉnh và các sở, ngành ở 3 lĩnh vực gồm: an ninh trật tự, lao động việc làm và văn hóa. Những ý kiến chất vấn ở các lĩnh vực khác sẽ trả lời bằng văn bản. Các cơ quan liên quan phải chuẩn bị nội dung cho kỳ họp đảm bảo đúng quy định và chất lượng.  
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU

.