Phong tỏa thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) để xét nghiệm sàng lọc Covid-19

12:09, 01/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sau khi trên địa bàn thị trấn Trà Xuân xuất hiện ca Covid-19, sáng 1/9, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng kể từ 12 giờ, ngày 1/9 cho đến khi có thông báo mới.
 
Việc phong tỏa nhằm tiến hành xét nghiệm Realtime-PCR diện rộng cho người dân toàn thị trấn, đảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặ n việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm Covid-19.
 
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian phong tỏa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực phong tỏa thực hiện theo đúng quy định về cách lý của Bộ Y tế đã ban hành. M ọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. nhân dân ai ở đâu thì ở đó. Cấm tất cả người và phương tiện không được ra, vào khu vực phong tỏa, trừ các tỉnh huống khẩn cấp theo quy định, l ực lượng chức năng được triển khai nhiệm vụ. 
PV
 
 
 
 
 
 

 


.