Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

03:02, 01/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản- tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
[links()]