Tăng cường trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo

01:03, 03/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ban hành Công văn số 617/UBND-NC yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Điều này sẽ góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
[links()]
 
Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được nâng lên, tỷ lệ giải quyết đơn thư vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh, vẫn còn một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Chưa có giải pháp hữu hiệu để gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác theo dõi, đôn đốc sau tiếp công dân, xử lý đơn vẫn là khâu yếu. Công tác dự báo, nắm tình hình, nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, phức tạp chưa kịp thời, thiếu chủ động.
 
Ngoài ra, còn có tình trạng người đứng đầu cơ quan tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo giải quyết không đúng trình tự, thủ tục và tiết lộ tên, địa chỉ của người tố cáo. Điển hình là trường hợp Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) đã vi phạm trình tự, thủ tục xử lý đơn tố cáo theo Luật Tố cáo số 25/2018 của Quốc hội và Thông tư số 05/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng thời còn tiết lộ tên, bút tích, địa chỉ của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo. Trước những vi phạm nói trên, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong bằng hình thức cảnh cáo. Đây có thể xem là “bài học” đối với nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung như: Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ. Gắn công tác tiếp công dân thường xuyên với tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật. Chú trọng giải quyết trực tiếp đơn của công dân thông qua tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở.
 
Còn đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thủ trưởng các cơ quan hành chính cần thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đảm bảo nội dung trong các quyết định, kết luận vụ việc. Chú trọng tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kết hợp với giải thích, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật để người khiếu nại tôn trọng, chấp hành kết quả giải quyết của người có thẩm quyền. Hạn chế thấp nhất  tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài, không được xử lý, giải quyết gây bức xúc cho người dân dẫn đến phát sinh vượt cấp hoặc tố cáo người giải quyết.
 
PHẠM DANH
 

.