Kiểm tra, xử lý việc mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

02:11, 05/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các Cục Thuế địa phương phải phân tích, lựa chọn tối thiểu 20 doanh nghiệp có rủi ro cao về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tổ chức kiểm tra.

TIN LIÊN QUAN

Cục Thuế các địa phương cũng được yêu cầu nhận diện các doanh nghiệp có số lượng hóa đơn sử dụng trong kỳ tăng đột biến so với bình quân các kỳ trước (tăng 2 - 3 lần) hay doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng, nhưng sử dụng hóa đơn với số lượng lớn (từ 500 - 2.000 số hóa đơn), số lượng hóa đơn xóa bỏ lớn, bình quân chiếm khoảng 20% số hóa đơn đã sử dụng... Tiêu chí được ngành thuế đưa ra là: Các cơ sở mới thành lập (hoạt động dưới 12 tháng) không đóng góp vốn điều lệ theo quy định, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, chủ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại địa phương khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng hoặc không có kho hàng hóa, không có xưởng sản xuất, hoặc lực lượng lao động không tương xứng (dưới 10 lao động) cũng là một trong những dấu hiệu cần chú ý. Các doanh nghiệp xin ngừng nghỉ, bỏ kinh doanh, tạm ngừng, có công văn giải thể sau đó xin hoạt động trở lại, thay đổi người đại diện trước pháp luật, thay đổi trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế cũng đưa vào tiêu chí trên.

Tại cuộc họp trực báo toàn ngành thuế Quảng Ngãi tháng 10.2016, ông Hồ Quang Vịnh- Cục trưởng Cục Thuế khẳng định: Ngành thuế phải chủ công và đề xuất chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện. Trước mắt, thành lập Bộ phận chuyên trách thực hiện phân tích, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; phối hợp với các Đội chức năng để tổ chức kiểm tra với số lượng tối thiểu ít nhất là 1 doanh nghiệp và nhiều nhất là 5 doanh nghiệp.

Trong quá trình phân tích, lựa chọn doanh nghiệp để kiểm tra, ngành thuế sẽ kết hợp theo lịch trình để ưu tiên thanh tra, kiểm tra trước; trường hợp có nhiều doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm tra, sẽ sắp xếp theo mức độ rủi ro, xác định trọng điểm để thực hiện kiểm tra trước nhằm có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm cần chủ động phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý kịp thời, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng hành vi vi phạm về hóa đơn trên địa bàn.

Cục Thuế đã chỉ đạo các Chi cục Thuế báo cáo UBND huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, phát hiện và thông báo đến các cơ quan thuế các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về mua bán hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn. Trong triển khai phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, công an xã, phường, tổ trưởng tổ dân phố để thực hiện các biện pháp theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.
                         

Khoa Thành
 


.