[Emagazine]. Vững tin chặng đường mới

21:55, 17/02/2024
.
 

 

o0o

   

 

Trong số 15 chỉ tiêu HĐND huyện giao trong năm 2023, huyện Sơn Hà thực hiện vượt 10 chỉ tiêu, đạt 2 chỉ tiêu. Huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đến nay, 100% phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua mạng. Tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn, đúng hạn ngày càng tăng. Qua đó, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Xà Ây, xã Sơn Cao.   Ảnh: H.H
Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Xà Ây, xã Sơn Cao.   Ảnh: H.H

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà cho biết, năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Vì vậy, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, địa phương tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển đáng mừng, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

 

Tuy không còn là huyện nghèo, nhưng đời sống một bộ phận người dân trên địa bàn huyện Sơn Hà còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy công tác chăm lo đời sống nhân dân luôn được huyện đặt lên hàng đầu. Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Sơn Hà đã sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn sinh kế, phát triển kinh tế bền vững, vươn lên thoát nghèo. Việc thực hiện các chương trình OCOP của huyện cũng được quan tâm và triển khai đồng bộ. Bước đầu hình thành được các sản phẩm đặc trưng gắn với từng địa phương như: Sản phẩm gà kiến Sơn Hà, mắm cá niên, khổ qua rừng sấy khô, chuối hột rừng sấy khô... Đến nay, trên địa bàn huyện có 7 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao.

Một số sản phẩm OCOP ở Sơn Hà.
Một số sản phẩm OCOP ở Sơn Hà.

Thời gian qua, huyện đã tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Sơn Hạ, Sơn Thành), 1 xã đạt 17 tiêu chí (Sơn Kỳ); 1 xã đạt 14 tiêu chí (Sơn Trung); 1 xã đạt 13 tiêu chí (Sơn Thủy). Riêng xã Sơn Linh, huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh để được xét duyệt công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Bình quân trong toàn huyện đạt 13,7 tiêu chí/xã. Mức sống của người dân được cải thiện. Mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện đã được quy hoạch, từng bước đầu tư xây dựng. Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm. Huyện đã tranh thủ các nguồn lực đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo, người có công trên địa bàn, giúp người dân an cư lạc nghiệp.

Huyện Sơn Hà là điểm sáng trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  Với nhiều chính sách ưu tiên được triển khai thực hiện như hỗ trợ đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ cho lao động thuộc diện hộ nghèo, giúp lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2023, huyện có 60 lao động sang Hàn Quốc, Nhật Bản làm việc.

 

Cùng với đó, huyện quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Hrê. Huyện đã mở nhiều lớp dạy tiếng Hrê, dân ca, dân vũ và chế tác nhạc cụ truyền thống của đồng bào Hrê cho người dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ sưu tầm, phục dựng, bảo tồn văn hóa Hrê. Trong đó, tập trung phục dựng nhà sàn truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, đan lát; sưu tầm công cụ lao động, sản xuất, vật dụng sinh hoạt hằng ngày, trang phục của đồng bào Hrê...

 

Năm 2024, huyện Sơn Hà phấn đấu thực hiện tốt 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 30 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tổng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp ước đạt trên 3.650 tỷ đồng; phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu HĐND huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 15,42%; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao...

Trường mầm non Sơn Thành, huyện Sơn Hà được quan tâm đầu tư. Ảnh T.L
Trường mầm non Sơn Thành, huyện Sơn Hà được quan tâm đầu tư. Ảnh T.L

Huyện Sơn Hà tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa cao, nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế trong năm 2024. Tiếp tục đổi mới đồng bộ GD&ĐT. Phát triển ngành nông, lâm nghiệp phù hợp với địa phương theo hướng tập trung; chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tập trung xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bờ kè thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị.     Ảnh: Đoàn Vương Quốc
Bờ kè thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị.     Ảnh: Đoàn Vương Quốc

Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

 

 

Nội dung: HỒNG HOA
Trình bày: L.H 

                   TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


 

Xuất bản lúc: 21:55, 17/02/2024