[Emagazine]. Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi - Dấu ấn một nhiệm kỳ

15:09, 09/08/2023
.

[Emagazine]. Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi: Dấu ấn một nhiệm kỳ

 

(Baoquangngai.vn)- Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã không ngừng xây dựng, phát triển hội viên, tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong các phong trào nông dân, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững của tỉnh.

 
a
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thực hiện: A.KIỀU - T.NHÀN

Ảnh: Hội Nông dân tỉnh cung cấp

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 15:09, 09/08/2023