Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng: Phải thể hiện vai trò đi trước, mở đường

21:59, 10/08/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) của Đảng khẳng định: “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý tưởng, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
TIN LIÊN QUAN

Với phương châm hoạt động của ngành Tuyên giáo là “đi trước”, “mở đường”, “đi cùng”, trong nhiều năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Trung ương và Tỉnh ủy giao, qua đó góp phần ổn định tư tưởng, đóng góp nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương (bên trái) trò chuyện với đoàn đại biểu
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương (bên trái) trò chuyện với đoàn đại biểu "Những tấm gương bình dị cao quý" tỉnh Quảng Ngãi.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động bám sát thực tiễn, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và định hướng dư luận đã có nhiều đổi mới theo hướng nhanh nhạy, chủ động, phù hợp với từng đối tượng, từng nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nét nổi bật của ngành Tuyên giáo trong những năm gần đây là kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Ðảng; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Ðặc biệt là, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.Quảng Ngãi Lê Văn Dũng cho biết: Để đưa nghị quyết của Ðảng và việc học tập, làm theo Bác đi vào thực tiễn trong các cấp hội, Hội CCB thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, hội viên CCB. Qua đó, các hội viên CCB đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở. Cũng theo ông Dũng, những hành động, việc làm dù nhỏ, nhưng có lợi cho dân, cho nước thì đều có ích. Do đó, việc xây dựng và lan tỏa những mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp hội CCB trong toàn thành phố chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Những năm gần đây, Tỉnh ủy đã chú trọng lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, học tập nghị quyết, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết được đổi mới theo hướng trực tuyến, phân tầng nội dung, phân loại đối tượng phù hợp với nhiều lớp chuyên đề chuyên sâu. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn và có nhiều đóng góp tích cực.

Một số đồng chí bí thư, hoặc phó bí thư cấp ủy đã nghiên cứu kỹ, chỉ đạo định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sát đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp trong tỉnh đều cụ thể, nêu rõ trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp đột phá; đưa ra các điều kiện, cơ chế, chính sách và lộ trình thực hiện, nên tạo được sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị cao.

Chủ động ngăn ngừa những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng vừa được tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo phải chủ động tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào quan điểm, chủ trương, biện pháp đấu tranh của Việt Nam; tỉnh táo trước những thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội; đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên báo chí, mạng xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin sai trái. Các cơ quan báo chí của tỉnh cần bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp; cung cấp nguồn tin nói lên lập trường chính nghĩa của Việt Nam; đồng thời bám sát các kênh thông tin chính thống để thông tin đầy đủ, chính xác, đúng định hướng của Đảng.

 
Bài, ảnh: THANH THUẬN

 
 
.
.