Xây dựng chính quyền một cấp ở Lý Sơn là phù hợp

21:18, 08/08/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền cấp huyện, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ và Quốc hội cho thí điểm xây dựng Đề án xây dựng chính quyền một cấp tại huyện Lý Sơn.

TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng cho biết: Thực hiện Kết luận số 766-KL/TU ngày 21.9.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy... tham mưu tỉnh xây dựng Đề án xây dựng chính quyền một cấp tại huyện Lý Sơn. Chủ trương này nhằm sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền ở Lý Sơn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một góc huyện Lý Sơn.
Một góc huyện Lý Sơn.

Huyện Lý Sơn có diện tích tự nhiên 10,3km2, dân số gần 20.000 người, với 3 đơn vị hành chính cấp xã. Theo dự thảo đề án, việc xây dựng chính quyền một cấp tại Lý Sơn được thực hiện theo hình thức chính quyền cấp huyện không có cấp xã. Mọi thủ tục hành chính cấp xã (sau giải thể cấp xã) sẽ được thực hiện qua Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Lý Sơn. Việc này sẽ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lý Sơn sẽ được sắp xếp, bố trí vào các cơ quan trong hệ thống chính trị thuộc huyện. Trong quá trình thực hiện, đội ngũ cán bộ cấp xã được đánh giá chất lượng để bố trí, phân công phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm. Đối với những cán bộ dôi dư, hoạt động không chuyên trách thuộc các xã trước khi giải thể, tỉnh, huyện sẽ có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Trong buổi làm việc mới đây tại Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao chủ trương của tỉnh trong việc xây dựng chính quyền một cấp tại huyện Lý Sơn; đồng thời đề nghị tỉnh đưa việc xây dựng chính quyền một cấp tại Lý Sơn vào phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp để thực hiện cho thuận lợi. Việc xây dựng chính quyền một cấp tại huyện Lý Sơn sẽ góp phần tinh giản biên chế cấp xã; nâng cao hiệu quả giải quyết công việc hành chính của cấp huyện.

Đề án xây dựng chính quyền một cấp ở huyện Lý Sơn cho thấy quyết tâm của tỉnh nhằm đổi mới, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Nhiều cán bộ ở huyện Lý Sơn cho rằng, việc xây dựng chính quyền một cấp ở Lý Sơn là cần thiết, vì địa phương có diện tích nhỏ.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 
.
.