HĐND tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng

12:32, 21/07/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.7, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII đã xem xét, thông qua các tờ trình và biểu quyết thống nhất với dự thảo một số Nghị quyết có nội dung quan trọng.
Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XII đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Bổ sung xã đạt chuẩn nông thôn mới vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
 
Các đại biểu biểu quyết thống nhất dự thảo Nghị quyết bổ sung xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Các đại biểu biểu quyết thống nhất dự thảo Nghị quyết bổ sung xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 
Theo đó, thống nhất bổ sung hai xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) vào kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong năm 2020 sẽ có 19 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bao gồm hai xã trên.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã trình và được các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Tờ trình Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 
Mục đích của nội dung này là nhằm xây dựng quy định cụ thể chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.
 
Đại biểu Phan Công Bình- Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến thảo luận nội dung các Tờ trình tại kỳ họp
Đại biểu Phan Công Bình- Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến thảo luận nội dung các Tờ trình tại kỳ họp
 
Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương thành lập thị trấn Minh Long trên cơ sở toàn bộ 17,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.817 người của xã Long Hiệp. Trụ sở làm việc của thị trấn Minh Long sẽ sử dụng trụ sở làm việc của xã Long Hiệp hiện nay.
 
Ngoài ra, các đại biểu HĐND đã thảo luận, thông qua các nội dung: Quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; Bổ sung số lượng người làm việc lĩnh vực y tế năm 2020; Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới năm 2020 thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Ngãi;  
 
Quang cảnh kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII
Quang cảnh kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII
 
Thảo luận, cho ý kiến về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, phân bổ kế hoạch năm 2020; Về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Luật Đầu tư công năm 2019.
 
Tin, ảnh: M.Toàn- T.Phương
.