Xây dựng chính quyền một cấp

16:42, 24/10/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Lý Sơn vừa tổ chức lấy ý kiến cán bộ và nhân dân địa phương về dự thảo Đề án giải thể đơn vị hành chính cấp xã để xây dựng chính quyền một cấp huyện Lý Sơn. Bên cạnh nhiều ý kiến thống nhất, thì cũng có ý kiến cho rằng huyện nên thận trọng khi thực hiện vấn đề này.
TIN LIÊN QUAN

Một số ý kiến thận trọng cũng là điều dễ hiểu, bởi đây là chủ trương lớn, lại là vấn đề còn khá mới mẻ không chỉ với Lý Sơn mà còn mới trong cả nước. Song, thực tiễn đặt ra cần phải có mô hình quản lý mới phù hợp với từng địa phương.

Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã nhận định: “Chưa phân định thật rõ tính đặc thù của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo”. Ở nhiều địa phương trong thời gian qua, các mô hình chính quyền địa phương đã bộc lộ nhiều bất cập.
 
Trong đó, bộ máy chính quyền địa phương ở tất cả các đơn vị hành chính lãnh thổ hiện nay gần như rập khuôn đã và đang là nguyên nhân làm cho bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Chính vì thế, Trung ương khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện.

Thực tế, trong nhiều năm qua, có xã ở huyện Lý Sơn như xã An Bình dù chỉ có hơn 300 nhân khẩu, nhưng cũng phải bố trí 29 cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách. Tính ra bình quân mỗi cán bộ quản lý chỉ 10 người dân. Đây quả là sự lãng phí ngân sách, cũng như nguồn lực không cần thiết. Tính rộng ra, với dân số chỉ hơn 2 vạn dân, phân bố trên diện tích chưa đầy 10km2 như huyện đảo Lý Sơn, thì việc thành lập mô hình chính quyền một cấp là hết sức phù hợp.

Từ năm 2018 đến nay, huyện Lý Sơn đã và đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đạt một số kết quả. Bộ máy cấp huyện đã và đang sắp xếp, tổ chức theo hướng tinh gọn đầu mối. Đây là cơ sở để huyện tiếp tục triển khai xây dựng mô hình chính quyền một cấp được thuận lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, việc xây dựng cơ chế hoạt động của chính quyền một cấp cũng hết sức quan trọng. Cùng với đó, một mặt giải quyết nguồn cán bộ, công chức dôi dư một cách hợp lý, hợp tình, huyện cần chuẩn bị đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu theo mô hình chính quyền một cấp.
 
Ngoài ra, các cơ quan tham mưu của tỉnh cần xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định thật cụ thể. Tất cả nhằm tăng cường các nguồn lực của địa phương, giảm bớt gánh nặng về chi ngân sách và điều quan trọng là nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền và phục vụ nhân dân huyện đảo được tốt hơn.

HOÀNG TRIỀU
 
.
.