Cập nhật lúc: 21:20, 24/12/2018 [GMT+7]
.

Kiểm soát thủ tục hành chính: Những chuyển biến tích cực


(Báo Quảng Ngãi)- Trong năm 2018, UBND tỉnh ban hành 8 quyết định về kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm soát TTHC thực hiện thường xuyên đã góp phần cải thiện đáng kể hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN


Mức độ hài lòng nâng lên

Nổi bật trong CCHC năm qua là tỉnh đã đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (Trung tâm) vào hoạt động. Theo thống kê, sau 8 tháng đi vào hoạt động (từ 4.2018), Trung tâm tiếp nhận 15.416 hồ sơ, đã giải quyết 10.762 hồ sơ, hồ sơ trả kết quả giải quyết trước hạn, đúng hạn trung bình đạt 95,5%. Tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn, đúng hạn tăng khoảng 30 – 40% so với trước khi đưa vào thực hiện tập trung tại Trung tâm.

Riêng đối với các hồ sơ TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường được các sở và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp xử lý nhanh, gọn, rút ngắn thời gian so với quy định, tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98%.

 

 Tỷ lệ giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đúng hạn, trước hạn đạt trên 95%, được tổ chức, công dân đánh giá cao.
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đúng hạn, trước hạn đạt trên 95%, được tổ chức, công dân đánh giá cao.


Thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định của trung ương, Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh, trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 5 quyết định phê duyệt danh mục TTHC rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 - 60% so với quy định pháp luật đối với 204 TTHC thuộc 16 lĩnh vực, thuộc thẩm quyền giải quyết của 7 sở: Công thương, Xây dựng, Y tế, TT&TT, GTVT, NN&PTNT, KH&CN để làm cơ sở cho các cơ quan này triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thống nhất việc thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Công an tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc); thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (rút ngắn thời gian giải quyết từ 4 ngày xuống còn 2 ngày làm việc).

Theo kết quả khảo sát trên hệ thống cổng thông tin của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đạt 99%.

Cần kiện toàn Bộ phận một cửa

Trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện Bộ phận một cửa tại UBND huyện Sơn Tịnh, UBND xã Trà Quân và UBND xã Trà Lãnh (Tây Trà); kiểm tra việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Quảng Ngãi và Tư Nghĩa; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại UBND huyện Bình Sơn, UBND thị trấn Châu Ổ.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nguyễn Thanh Hoài: Qua kiểm tra tại các đơn vị, về cơ bản các cơ quan, địa phương đã có sự quan tâm, đầu tư cho bộ phận một cửa; có nhiều cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức, viên chức tích cực trong việc hướng dẫn, giải quyết TTHC; các TTHC cơ bản đưa vào thực hiện tại bộ phận một cửa, tạo nhiều thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch... Tuy nhiên, công tác cải cách TTHC vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Cũng theo ông Hoài, để khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC, cần phải thực hiện nghiêm túc việc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ bộ phận một cửa. Việc tổ chức, vận hành bộ phận một cửa cần có sự tham gia của người làm công tác kiểm soát TTHC, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC...


Bài, ảnh: X.THIÊN


 

.
.