Cập nhật lúc: 10:38, 27/08/2018 [GMT+7]
.

Thực hiện nhanh gọn các thủ tục hành chính về tàu cá


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở NN-PTNT tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các chủ tàu cá Quảng Ngãi thực hiện nhanh gọn các thủ tục hành chính về tàu cá, đồng thời đảm bảo đúng nguyên tắc về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định. 

Theo đó, Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với địa phương, cơ quan liên quan lập danh sách tàu cá có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính môi đợt, gửi về Trung tâm hành chính công tỉnh để đăng ký hồ sơ, theo dõi, quản lý thông tin thực hiện thủ tục hành chính trước khi Chi cục Thủy sản tiến hành kiểm tra, đánh giá, xem xét việc giải quyết thủ tục hành chính; việc giao trả kết quả giải quyết phải thông qua Trung tâm hành chính công tỉnh.

Có biện pháp theo dõi, kiểm soát để đảm bảo việc xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho các chủ tàu cá Quảng Ngãi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và tại các địa bàn ngoài tỉnh diễn ra đúng quy định pháp luật; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, móc nối với các đối tượng làm dịch vụ thủ tục hành chính trái pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thông qua Trung tâm hành chính công tỉnh, đề xuất giải pháp hỗ trợ chủ tàu cá thực hiện ngay việc đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 đổi với 2 thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản trong năm 2018 theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ưong năm 2018 - 2019; tham mưu trình Chủ tịch ƯBND tỉnh quyết định bổ sung các thủ tục hành chính về tàu cá còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 (kể cả các lĩnh vực khác còn lại) để tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại cho các chủ tàu cá khi thực hiện thủ tục hành chính.

Các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn, Lý Sơn và TP.Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ngư dân các xã ven biển biết và liên hệ trực tiếp với Trung tâm hành chính công tỉnh để được phục vụ, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính một cách dễ dàng, thuận lợi.

Liên quan đến đề nghị của Sở NNPTNT về việc cho phép chủ động tổ chức Đoàn công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp các loại giấy tờ thuộc thủ tục hành chính cho tàu cá Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nhóm thủ tục hành chính về tàu cá, thuộc lĩnh vực thủy sản của Sở NNPTNT đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đưa vào thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 11/6/2018. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính nói chung, nhóm thủ tục hành chính về tàu cá cho ngư dân nói riêng đều phải đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.
 
PV
 
.