Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII

21:18, 27/06/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.6, Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tài chính đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng ủy Sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý tài chính và điều hành thu, chi ngân sách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.
 
Theo đó, kết quả thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn từ năm 2015- 2019 là 101.704 tỷ đồng, bình quân đạt 99,6%; tổng chi cân đối ngân sách là 77.160 tỷ đồng, tăng 46% so với dự toán toán HĐND tỉnh giao qua các năm.
 
Trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, Sở đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, kế hoạch tài chính 5 năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.  
 
Đối với công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, Sở tham mưu xử lý những tồn tại khi thực hiện phương án giải thể một số doanh nghiệp, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp chuyển giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
 
Trong công tác quản lý đầu tư, Sở cũng đã theo dõi, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, phân bổ vốn đầu tư trên hệ thống Tabmis; đôn đốc, tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và các cơ chế chính sách liên quan lĩnh vực tài chính đầu tư.
 
Cùng với đó, tổ chức tiếp nhận, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; quá trình thẩm tra đã xuất toán những khoản chi bất hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách 23 tỷ đồng. Đến nay không có dự án tồn đọng, chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua đã đạt được so với Nghị quyết đề ra. 
 
Đồng chí Huỳnh Chánh (giữa) tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính.
Đồng chí Huỳnh Chánh (giữa) tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ khóa mới gồm có 7 đồng chí, bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới và đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025.
 
Được sự tín nhiệm của đại hội, đồng chí Huỳnh Chánh- Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tài chính tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 
.
.