Động lực phát triển của báo chí

07:51, 18/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hiện các sở, ngành chức năng đang tham mưu UBND tỉnh thực hiện “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn Quảng Ngãi. Đây được xem là động lực để các cơ quan báo chí của tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TT&TT đã tiến hành khảo sát thực trạng các cơ quan báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tạp chí Sông Trà (Hội Văn học - Nghệ thuật); Tạp chí Cẩm Thành (Sở VH-TT&DL); Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Phạm Văn Đồng); Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán (Trường Đại học Tài chính - Kế toán). Trên cơ sở định hướng sắp xếp theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí và sự tham mưu của Sở TT&TT, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 142, ngày 5.11.2019 về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. 
 
Phóng viên Báo Quảng Ngãi và Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp tại xã Sơn Liên (Sơn Tây).                  ẢNH: BS
Phóng viên Báo Quảng Ngãi và Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp tại xã Sơn Liên (Sơn Tây). ẢNH: BS
Theo đó, Báo Quảng Ngãi (in) không thực hiện sắp xếp, tiếp tục xuất bản 5 kỳ/tuần. Số lượng phát hành bình quân 5.000 tờ/kỳ. Ngoài ra, Báo Quảng Ngãi duy trì báo điện tử; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với xu hướng phát triển, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, tăng sức hấp dẫn để thu hút độc giả.
 
Đối với tạp chí in, sau sắp xếp còn 3 tạp chí. Cụ thể, giải thể Tạp chí Cẩm Thành và ngừng xuất bản từ ngày 1.1.2020; giữ nguyên Tạp chí Sông Trà, nhưng triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử tổng hợp trên cơ sở phiên bản của Tạp chí in để hấp dẫn bạn đọc. Các tạp chí của các Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Tài chính - Kế toán phải đổi mới nội dung và hình thức phù hợp với xu hướng phát triển của các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục hoạt động với 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân. Đài xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng tăng cường sản xuất các chương trình địa phương, mở rộng liên kết sản xuất chương trình, bảo đảm các chương trình do Đài tỉnh sản xuất và liên kết sản xuất đạt tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng; duy trì việc phát sóng qua vệ tinh và trên các nền tảng khác như MyTV, Fanpage, Facebook; hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất trong năm 2020. Đến năm 2025, Đài PT - TH tỉnh phải tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động.
 
Việc quy hoạch phát triển báo chí nhằm sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tổ chức, phù hợp với định hướng quy hoạch chung của cả nước. Việc quy hoạch xác định rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, biên tập viên, phóng viên cơ quan báo chí có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới...
 
SÔNG THƯƠNG
 
 
 
.
.