Ba Tơ, vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

21:27, 23/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trong 5 năm qua, Huyện ủy Ba Tơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Đời sống nhân dân không ngừng nâng lên. Diện mạo nông thôn mới (NTM) ngày càng khởi sắc...
Phát huy sức mạnh tổng hợp
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ.
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ.
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ cho biết: Với quyết tâm chính trị cao, tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII với nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế của huyện tăng trưởng ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất tính đến năm 2020 đạt 1.475 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 7%. Giá trị sản xuất bình quân đạt 32,3 triệu đồng/người/năm...
 
Trong nhiệm kỳ qua, Ba Tơ đã triển khai có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt trên 10 tiêu chí NTM. Trong đó, xã Ba Động đã đạt xã NTM và dự kiến cuối năm 2020 có thêm xã Ba Cung đạt chuẩn NTM. Độ che phủ rừng của Ba Tơ hiện đạt 67%. Huyện đã đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đến sản xuất, kinh doanh. Nhiều dự án đi vào hoạt động đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
 
Trong 5 năm qua, huyện Ba Tơ đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông. Đến nay, đã bê tông trên 92km các tuyến đường huyện. Có 100% đường ô tô đến trung tâm xã đã nhựa hóa, cứng hóa; 21km đường thôn, xóm, nội đồng đã cứng hóa... Hệ thống giao thông phát triển đã tạo thuận lợi cho giao thương và việc đi lại của người dân. Huyện đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, tạo diện mạo khang trang cho thị trấn Ba Tơ. 
Diện mạo thị trấn Ba Tơ ngày càng khang trang.
Diện mạo thị trấn Ba Tơ ngày càng khang trang.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Ba Tơ có 11 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục và 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 98%. Thời gian qua, huyện đã mở các lớp đào tạo nghề cho 1.756 người và giải quyết việc làm mới cho 7.600 lao động. Trung bình hằng năm Ba Tơ giảm 5% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22% trong năm 2020.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ba Tơ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7 - 8%. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 2.117 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đạt 40 - 45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 - 6%/năm. Độ che phủ rừng đạt 68%. Có 5 xã đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở bậc mầm non đạt 50%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 78,9%. Có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Có 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ trở lên”. Phát triển 100 - 120 đảng viên mới/năm...
Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Ba Tơ đã đổi mới phương thức lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác. Công tác cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính... không ngừng được tăng cường. Huyện ủy luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của huyện từng bước chuẩn hóa. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 
Những thế hệ phụ nữ Làng Teng tiếp nối nhau gìn giữ nghề dệt thổ cẩm.               Ảnh: T.L
Những thế hệ phụ nữ Làng Teng tiếp nối nhau gìn giữ nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: T.L
Huyện Ba Tơ đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo”; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm thực hiện đúng quy trình và ngày càng đi vào thực chất. Trong nhiệm kỳ qua, Ba Tơ đã bồi dưỡng, kết nạp 602 đảng viên.
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Ba Tơ đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với khai thác tài nguyên hợp lý, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân.
 
Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” theo hướng sản xuất hàng hóa và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tập trung chỉ đạo xây dựng các khu dân cư, phát triển đô thị; phấn đấu xây dựng thị trấn Ba Tơ đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV; đô thị mới Ba Vì tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại V; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
                  Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.