Hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở trước 30.6

10:38, 22/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Do đó, đảng bộ các cấp đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung cho đại hội và phấn đấu hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở trước 30.6.2020.
Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đến thời điểm này, việc tổ chức đại hội cấp cơ sở đã diễn ra đúng kế hoạch. Từ công tác nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đến việc tổ chức đại hội đảm bảo yêu cầu. 
 
Các đại biểu Đảng bộ phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu Đảng bộ phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Là huyện có nhiều tổ chức cơ sở đảng, nên huyện Bình Sơn đã tăng cường chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tạo thành công cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư cho biết: Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy đã tích cực làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đều được các cấp ủy tiến hành nghiêm túc, bài bản. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện... Đến nay, có 21/22 đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành tổ chức đại hội. Xã còn lại sẽ hoàn thành vào ngày 23.6.2020.
 
Đến thời điểm này, thị xã Đức Phổ là một trong những địa phương đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Phó Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết: "Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả, cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và thị ủy. Nhờ đó, đến ngày 10.6.2020, tất cả chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc thị ủy đã hoàn thành đại hội. 
 
Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định và quy chế bầu cử trong Đảng. Văn kiện chuẩn bị chu đáo. Báo cáo chính trị đã tổng kết trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu và đề ra giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Các ý kiến tham gia tại đại hội, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung nhiều giải pháp thiết thực. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình nên đạt kết quả cao trong bầu cử...".
 
Tại TP.Quảng Ngãi, tính đến ngày 17.6.2020 có 30/30 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Công tác tổ chức đại hội đúng quy định và thành công tốt đẹp. Đáng chú ý là, trong công tác chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đã chú trọng xây dựng đề án, phương án và thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới gắn với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nên kết quả bầu cử đúng định hướng và cơ cấu...
 
Thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.