Thu ngân sách 9 tháng năm 2020 mới đạt 61,9% dự toán

16:45, 07/10/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chiều 10.7, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để đánh giá kết quả tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.
TIN LIÊN QUAN

Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2020 đạt 11.493 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán Trung ương giao, gần bằng 61,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 84,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nội địa đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 3.315 tỷ đồng, bằng 46,7% tự toán năm. Tiến độ thu đạt rất thấp, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá dầu thô giảm mạnh so với dự toán đầu năm.
 
Hụt thu
Các khoản thu từ đất giảm so với năm 2019. Ảnh: TL.

Chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 là 7.559 tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Dự kiến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 15.086 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán năm. Dự kiến mất cân đối thu, chi ngân sách địa phương so với dự toán HĐND tỉnh giao là 4.287 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, tỉnh chắc chắn không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, nhưng tinh thần là phải cố gắng đạt mức thu cao nhất.

Nhiệm vụ 3 tháng còn lại phải xác định nguyên tắc là thu giảm thì chi giảm, cắt giảm các khoản chi; tăng thu từ quỹ đất, thu từ nợ đọng. Cục Thuế tỉnh khẩn trương đề ra giải pháp quyết liệt để tăng thu thuế nợ đọng và các nguồn thu khác về cho ngân sách.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh dự báo chính xác nguồn thu ngân sách trong 3 tháng còn lại, tổng hợp thu cả năm để xây dựng kịch bản điều hành ngân sách tài chính cả năm hợp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính báo cáo cụ thể các nguồn quỹ dự trữ tài chính ngân sách tỉnh, kết dư ngân sách tỉnh, dự phòng ngân sách, các nguồn thu hồi quỹ dự toán của năm  2019 chuyển sang năm 2020.

Giao cho Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể để giải quyết từng kiến nghị của địa phương tại cuộc họp.  Với các huyện cần chủ động xử lý tài chính ngân sách của địa phương, nếu có khó khăn báo cáo về tỉnh nghiên cứu xử lý...

 
Tin, ảnh: A.KIỀU
.
.