Bình Sơn: Nhiều tồn tại trong kiểm soát thủ tục hành chính

14:21, 25/07/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mới đây, qua công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại UBND huyện Bình Sơn và UBND thị trấn Châu Ổ, Đoàn kiểm tra của Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ ra nhiều sai sót, hạn chế và đề nghị huyện Bình Sơn có hướng khắc phục.
TIN LIÊN QUAN

Đối với UBND huyện Bình Sơn, việc niêm yết bảng thông báo tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC của công dân chưa đúng với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền của người dân, tổ chức trong giám sát, phản ánh kiến nghị hoạt động giải quyết TTHC. Ngoài ra, màn hình tra cứu thông tin TTHC tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết của UBND huyện đặt trong tủ kín và đặt một bên góc bàn, nên chưa tạo thuận tiện cho việc tra cứu, tìm hiểu TTHC của công dân.

Hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC nhiều lĩnh vực tại UBND huyện cũng chưa được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tình trạng giải quyết hồ sơ quá thời hạn còn phổ biến; thu dư hồ sơ, giấy tờ so với quy định. Nhất là việc UBND huyện Bình Sơn đặt ra yêu cầu, điều kiện, quy trình trái với quy định, như việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Một số phòng chuyên môn chưa lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân (đối với trường hợp không giải quyết ngay tại chỗ) theo đúng quy định...
Nhân viên bộ phận một cửa huyện Bình Sơn giải quyết hồ sơ đất đai cho công dân.
Nhân viên bộ phận một cửa huyện Bình Sơn giải quyết hồ sơ đất đai cho công dân.
Trong lĩnh vực đất đai, nhiều hồ sơ giải quyết TTHC vượt quá thời hạn quy định. Trong năm 2018, huyện Bình Sơn có 13/17 hồ sơ chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Nhiều hồ sơ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trễ hạn, nguyên nhân là sau khi UBND huyện cho phép chuyển mục đích, thì Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Bình Sơn để khá lâu mới chuyển thông tin đến Chi cục Thuế huyện để công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. Việc kéo dài thời gian giải quyết thủ tục như trên là vi phạm quy định về thực hiện trình tự, TTHC trong quản lý và sử dụng đất.

Bên cạnh đó, bộ phận tiếp nhận còn thu thêm nhiều giấy tờ ngoài quy định. Điều này làm gia tăng chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân, vi phạm trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ; có cán bộ còn yêu cầu công dân làm bản cam kết có xác nhận của UBND cấp xã để xác nhận chỉ có một thửa đất duy nhất đã làm phát sinh thêm thủ tục con...

Hay như việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện ban hành các quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh đối với trường hợp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh là không phù hợp với quy trình giải quyết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Việc này làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục và phát sinh chi phí đi lại cho người thực hiện TTHC...

Còn đối với UBND thị trấn Châu Ổ, thay vì yêu cầu 17 trường hợp bán, cho tặng xe của cá nhân với nhau trên địa bàn phải lập hợp đồng để chứng thực theo quy định, thì địa phương lại thực hiện việc chứng thực chữ ký là không đúng quy định. Trong thủ tục hưởng mai táng phí, có 11 hồ sơ UBND thị trấn Châu Ổ khi tiếp nhận hồ sơ không cấp giấy biên nhận hồ sơ cho công dân; không ghi vào sổ theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ là trái quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Cán bộ UBND thị trấn Châu Ổ khi tiếp nhận hồ sơ thấy những giấy tờ không có trong thành phần hồ sơ, nhưng vẫn không trả lại cho công dân...

Bài, ảnh: BÁ SƠN


 
.
.