Gửi, nhận văn bản điện tử: Còn nhiều vướng mắc

16:55, 15/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12.7.2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước có quy định, các địa phương thực hiện kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm hoàn thành việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định trước ngày 30.6.2019. Hiện nay, việc thực hiện công tác này ở Quảng Ngãi còn nhiều vướng mắc.

TIN LIÊN QUAN

Gửi, nhận văn bản điện tử đạt 80%

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Ngọc Trân cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành thử nghiệm kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã liên thông, tham gia gửi, nhận văn bản điện tử. Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận đạt khoảng 80%.

 Số liệu gửi, nhận văn bản của tỉnh Quảng Ngãi được cập nhật tự động trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Số liệu gửi, nhận văn bản của tỉnh Quảng Ngãi được cập nhật tự động trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.


Thời gian qua, Sở TT&TT đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm liên thông văn bản điện tử nâng cấp trục liên thông tỉnh; đồng thời tiến hành điều chỉnh trục liên thông văn bản trong nội bộ đơn vị, kết nối với trục liên thông quốc gia phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử các cấp hành chính.

UBND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bên liên quan kết nối trục liên thông của tỉnh vào trục liên thông quốc gia. Đến nay, đã gửi, nhận thành công trên đường truyền số liệu chuyên dùng từ Văn phòng UBND tỉnh qua máy chủ bảo mật đến Văn phòng Chính phủ, đáp ứng 5/6 phản hồi trạng thái gửi, nhận; phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm liên thông văn bản điện tử nâng cấp phần mềm, để đáp ứng các nghiệp vụ bổ sung theo yêu cầu của Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Theo cập nhật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tại thời điểm sáng 5.6.2019, số lượng văn bản điện tử thực hiện qua mạng giữa 517 đơn vị là 156.291 văn bản. Trong đó, số lượng văn bản điện tử của UBND TP.Quảng Ngãi gửi 2.361 văn bản, nhận 4.291 văn bản; UBND huyện Sơn Tịnh gửi 3.689 văn bản, nhận 1.735 văn bản... Trên bảng thống kê cho thấy, hầu hết UBND các xã đã nhận văn bản điện tử, nhưng phần lớn các địa phương chưa thực hiện gửi văn bản điện tử.

Sở TT&TT hiện đang tiến hành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin từng cấp độ theo quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh chuẩn bị ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử theo quy định của Quyết định số 28, giao Sở Nội vụ chủ trì.

Áp dụng chữ ký số còn khó khăn

Cùng với việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, thì việc thực hiện nhiệm vụ quản lý chứng thư số trên địa bàn cũng đã triển khai. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã cấp phát tổng cộng 1.380 chứng thư số, trong đó có 372 chứng thư số tổ chức, 1.008 chứng thư số cá nhân; thu hồi 70 chứng thư số; gia hạn 105 chứng thư số hết hạn.

Trong thời gian qua, các đơn vị trong tỉnh đã tiến hành ký số trên văn bản điện tử qua trục liên thông tỉnh. Tuy nhiên, để việc ký số được thực hiện trong suốt quá trình xử lý văn bản trên phần mềm đúng như Thông tư 01 của Bộ Nội vụ, thì cần phải nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Sở TT&TT đang phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành tiến hành nâng cấp trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc thực hiện Quyết định 28 cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Theo đó, một số đơn vị có hạ tầng máy chủ chưa đảm bảo, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hầu hết các đơn vị đã triển khai gửi, nhận văn bản liên thông, nhưng vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, việc ứng dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong liên thông văn bản điện tử đã ứng dụng tại các đơn vị, nhưng chưa nhiều và thường xuyên, chủ yếu tập trung ở các chức danh lãnh đạo.

Mặt khác, theo thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, kích thước hình ảnh ký số phải đúng thực tế theo khuôn dấu của đơn vị là không cần thiết, vì đây là văn bản điện tử. Ngoài ra, hiện tại nhiều đơn vị có từ 2 cán bộ phụ trách văn thư, nhưng chỉ có 1 chứng thư số của đơn vị, nên cần cho phép mỗi đơn vị có thể đăng ký 2 chứng thư số (đơn vị đến và đi).

Bài, ảnh: X.THIÊN 

.
.