Cập nhật lúc: 15:23, 14/11/2017 [GMT+7]
.

Xây dựng nông thôn mới năm 2017: Khó hoàn thành kế hoạch


(Báo Quảng Ngãi)- Với sự tập trung chỉ đạo của tỉnh và các ngành, các cấp, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh năm nay rất khó đạt kế hoạch đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Đến cuối tháng 10.2017, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, tỉnh đã bố trí trực tiếp cho Chương trình xây dựng NTM năm 2017 trên 462 tỷ đồng. Qua đó đã đầu tư cho 18 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay 95 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng NTM huyện Nghĩa Hành 10 tỷ đồng; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn 32 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 22,8 tỷ đồng. Đến nay, 100 % số xã trong tỉnh đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM cấp xã.

Dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới.
Dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới.


Từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương hỗ trợ 41,8 tỷ đồng, UBND tỉnh đã phân bổ 23 tỷ đồng cho 98 xã để triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Qua đó đã triển khai thực hiện được 45 mô hình, gồm 32 mô hình chăn nuôi, 8 mô hình trồng trọt, 3 mô hình thủy sản, 1 mô hình cơ giới hóa và 1 phương án hỗ trợ đóng giếng để bơm tưới cho các vùng hạn thiếu nước sản xuất.

Trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, với nguồn vốn đầu tư phát triển trên 304 tỷ đồng, đã đầu tư xây dựng 185 công trình giao thông (gần 102 tỷ đồng), 96 công trình thủy lợi (trên 58 tỷ đồng), 21 công trình trường học (19,5 tỷ đồng), 72 công trình cơ sở vật chất văn hóa (trên 38 tỷ đồng), 2 công trình nghĩa trang (1,3 tỷ đồng), xây dựng 1 cầu (590 triệu đồng) và hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn 32 tỷ đồng.

   Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 35 xã đạt nhóm 1 (19/19 tiêu chí), 16 xã nhóm 2 (từ 15 - 18 tiêu chí), 52 xã nhóm 3 (10 -14 tiêu chí), 47 xã nhóm 4 (5- 9 tiêu chí), 14 xã nhóm 5 (chủ yếu các xã miền núi đạt dưới 5 tiêu chí). Đến nay, số tiêu chí bình quân/xã là 11,77, tăng 0,89% so với cuối năm 2016. Với kế hoạch 18 xã và huyện Nghĩa Hành phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017, đến  thời điểm này mới chỉ có 11 xã đạt 19/19 tiêu chí, còn lại 4 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 17 tiêu chí và 1 xã đạt 15 tiêu chí.

Theo Văn phòng điều phối NTM tỉnh dự kiến, đến cuối năm 2017 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM (lũy kế toàn tỉnh 38 xã đạt chuẩn NTM), đạt 77,8% kế hoạch. Và chưa có huyện đạt chuẩn NTM, vì theo quy định: Huyện được xem xét công nhận đạt chuẩn NTM khi có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM. Trong khi đó, huyện Nghĩa Hành hiện còn xã Hành Dũng chưa đạt 2 tiêu chí số 18 và 19, nên rất khó được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh trong năm nay.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương từ nay đến cuối năm cố gắng hỗ trợ cho xã Bình Minh (Bình Sơn) đạt tiêu chí số 5 về trường học. Đồng thời, hỗ trợ xã Hành Dũng đạt 2 tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) và  số 19 (quốc phòng và an ninh) để cho xã này đạt được 19/19 tiêu chí. Theo đó, đến cuối năm 2017 toàn tỉnh sẽ có 16/18 xã đạt chuẩn NTM (88,9% kế hoạch) và 1 huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM là huyện Nghĩa Hành.
 

Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM
 

.
.