Cập nhật lúc: 21:24, 28/07/2017 [GMT+7]
.

Còn tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Tăng cường kiểm soát TTHC sẽ góp phần đảm bảo việc ban hành và đơn giản hóa các TTHC, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, ngăn chặn nạn nhũng nhiễu, tiêu cực trong các cơ quan hành chính.
 

TIN LIÊN QUAN


Công khai, minh bạch

Theo Sở Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã có quyết định công bố chuẩn hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Tư pháp với 156 TTHC, LĐ-TB&XH với 107 TTHC, TT&TT với 45 TTHC, Sở TN&MT với 38 TTHC, Sở GD&ĐT với 41 TTHC và hiện đang xem xét công bố chuẩn hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan: Sở KH&CN; Sở Công thương; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.  Bên cạnh việc hoàn thành công bố chuẩn hóa TTHC của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thường xuyên ban hành quyết định công bố điều chỉnh khi pháp luật về TTHC thay đổi đối với Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở GTVT...

Công chức xã Bình Phú (Bình Sơn) giải quyết TTHC cho dân.
Công chức xã Bình Phú (Bình Sơn) giải quyết TTHC cho dân.


Ngoài ra, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thường xuyên hoạt động công khai, niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố và UBND cấp xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện niêm yết bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về TTHC để đảm bảo quyền được phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện TTHC. Thực hiện đăng nhập 389 TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Trên cơ sở kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố cũng đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch rà soát cụ thể tại cơ quan, đơn vị. Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh là hơn 480 nghìn hồ sơ (theo số liệu thống kê của 10/16 sở, ban ngành; 13/14 huyện, thành phố); trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận hơn 472 nghìn hồ sơ và số hồ sơ từ năm 2016 chuyển qua gần 8 nghìn hồ sơ.  Trong quãng thời gian này hơn 473 nghìn hồ sơ đã được giải quyết, trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là trên 472 nghìn hồ sơ, số hồ sơ bị quá hạn là 1.215 hồ sơ...

Còn hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực

Theo đánh giá của Sở Tư pháp, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017, được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác chỉ đạo, điều hành về kiểm soát TTHC được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Điểm nổi bật trong công tác kiểm soát TTHC là UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 24.2.2017, nhằm tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong cải cách TTHC; theo dõi sát việc chấp hành thực hiện các kết luận về kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Phối hợp với cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp phản ánh của người dân khi thực hiện TTHC, nhằm hạn chế phát sinh đơn thư và thường xuyên liên hệ, đôn đốc các sở, ban ngành khẩn trương hoàn thành việc thống kê, rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa, điều chỉnh bộ TTHC.

Tuy vậy, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Kết quả xử lý phản ánh về TTHC trong một số trường hợp chưa thực hiện đúng thời gian quy định của UBND tỉnh. Cùng với đó, việc triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC đối với cấp huyện, cấp xã còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, vì việc đánh giá chi phí qua kiến nghị đơn giản hóa TTHC phức tạp. Đặc biệt, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC vẫn còn xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị. Một số UBND cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện đúng quy trình về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo quy định của pháp luật, chưa thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục quá hạn.

Bài, ảnh: NG.TRIỀU
 

.
.