Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm

21:55, 10/08/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chỉ đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh. Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ phục vụ mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.
TIN LIÊN QUAN

Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc để đạt kết quả tốt nhất nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Thế nên, việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nên trách nhiệm đặt ra đối với các cấp, ngành và các địa phương trong giai đoạn hiện nay là hết sức nặng nề.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thì thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần phải kiên định với mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Để làm được điều đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế của ngành, đơn vị mình, cũng như tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách…

Để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, các ngành chức năng cần tiếp tục rà soát, tham mưu cho tỉnh cắt giảm những thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để phục vụ người dân, DN tốt hơn. Đồng thời, tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ, kiên quyết tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án thực hiện không đúng tiến độ, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác đủ năng lực thực hiện. Tập trung thu hút đầu tư và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần đề cao trách nhiệm cá nhân, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc và những vấn đề bức xúc của người dân ngay từ địa phương, cơ sở.

PHẠM DANH

 
.
.