Cập nhật lúc: 09:38, 16/05/2016 [GMT+7]
.

Học Bác để nâng cao tinh thần, trách nhiệm với nhân dân


(Báo Quảng Ngãi)-  5 năm qua, Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; huy động được nhiều lực lượng tham gia, trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn xã hội.

Gắn Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là một trong những mục tiêu, giải pháp quan trọng nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách. 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 32 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03; đồng thời chỉ đạo cấp ủy thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là lãnh đạo chủ chốt bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Một trong những việc làm sáng tạo, hiệu quả, được nhân dân đồng thuận cao đó là tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy với nhân dân. Thông qua đó, hàng trăm vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng, kéo dài nhiều năm được cấp ủy và các ngành chức năng tập trung giải quyết (ở cấp tỉnh đã giải quyết dứt điểm 92,3% vụ việc; cấp huyện gần 90% vụ việc).

 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chinh trị.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chinh trị.


Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn tác động mạnh mẽ đối với công tác CCHC, sửa đổi lề lối làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều cán bộ, đảng viên, CCVC có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tính kỷ luật, kỷ cương trong đảng bộ được thực hiện tốt hơn, tích cực ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 

Toàn tỉnh đã có 404 tập thể và 677 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, được bình chọn từ cơ sở và được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện và tương đương; có 50 tập thể và 118 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp tỉnh. Trung ương cũng đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Trong tháng 4.2016, Quảng Ngãi có 1 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu dự giao lưu các điển hình tiên tiến khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức tại Đà Nẵng.

Điều đáng nói là, việc thực hiện Chỉ thị 03 được gắn liền với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, như phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, nhà tình bạn; tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn... Trong đó, phải kể đến phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” được các ngành, các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Qua các phong trào đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể khẳng định, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy trong tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn những hạn chế. Đó là, việc thiếu chủ động trong chỉ đạo triển khai của một số tổ chức cơ sở đảng, kết quả việc làm cụ thể, thiết thực chưa nhiều, chưa đều; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa kịp thời, nhất là gương người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân...

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh...


Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.
.