Thông báo tuyển dụng lao động năm 2020
16:47 | 14/01/2020
Theo số liệu báo cáo, năm 2020 có 30 doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng trên 10.700 vị trí việc làm (có danh sách cụ thể kèm theo).
.
.