Công nghệ mới tại Việt Nam giữ thực phẩm tươi nhiều tháng
22:53 | 18/07/2019
Công nghệ bảo quản lạnh Hyokan (công nghệ điện trường) được Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ hợp tác cùng một đơn vị của Nhật Bản nghiên cứu lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.
.
.