Qua mắt NASA, một hành tinh dài hàng chục mét vừa sượt qua Trái Đất
12:22 | 10/12/2017
Một tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nặng cho Trái đất vừa bay sượt qua hành tinh của chúng ta. Vậy mà các chuyên gia vũ trụ không hề hay biết. Xem tiếp
.
.
.