Cuối năm nay, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh Micro Dragon
15:30 | 06/04/2018
Vệ tinh Micro Dragon đã chế tạo thành công, đang chờ cơ quan chức năng của Nhật Bản cấp giấy phép an toàn để chuẩn bị phóng lên vũ trụ vào cuối năm nay. Xem tiếp
.
.
.