Vì sao nước ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại tách làm đôi?
17:12 | 30/08/2020
Biên giới giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương giống như ranh giới của hai thế giới riêng biệt. Nước của chúng không chảy vào nhau và trộn lẫn nhau.
.
.