Tương lai một ngày sẽ có 25 giờ?
22:07 | 08/06/2018
Mỗi năm một ngày trên Trái Đất dài thêm 1/75.000 giây và trong tương lai mỗi ngày sẽ có tới 25 giờ, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ. Xem tiếp
.
.
.