Hội thảo "Ứng dụng công nghệ sinh học phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững"
15:59 | 07/12/2019
(Baoquangngai.vn)- Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo "Ứng dụng công nghệ sinh học phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững" nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ, đáp ứng yêu cầu an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh.
.
.