Chính phủ ra Nghị quyết về giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

07:51, 08/07/2020 [GMT+7]
.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, gỡ khó cho tình trạng thiếu giáo viên ở một số địa phương hiện nay.
Chính phủ cho phép đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động. Ảnh minh họa
Chính phủ cho phép đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động. Ảnh minh họa
"Có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp"
 
Nghị quyết nêu rõ, biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước chiếm 85% tổng biên chế viên chức do Chính phủ quản lý. Việc bố trí viên chức phải bảo đảm định mức giáo viên/lớp, học sinh/lớp.
 
Tuy nhiên, các định mức này hiện nay chưa phân biệt giữa các vùng đô thi, nông thôn, đồng bằng, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; và đều được ban hành trước khi có Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nên đến nay không còn phù hợp với thực tiễn.
 
Việc thực hiện xã hội hóa hoạt động giáo dục mầm non, phổ thông còn chậm. Do vậy, mặc dù Chính phủ đã bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non cho 14 tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và 5 tỉnh Tây Nguyên, nhưng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp giáo dục.
 
Để giải quyết khó khăn trước mắt cho các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thực hiện phương châm "có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp", trong khi chưa kịp sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.
 
Chính phủ cho phép đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao; đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng.
 
Với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và định mức quy định của Bộ GD&ĐT, để kịp thời thay cho số giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 2 buổi/ngày).
 
Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho số giáo viên còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên.
 
Đối với cấp học mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 2 buổi/ngày theo quy định.
 
Đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 2
 
Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại Điều lệ các bậc học và định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập) và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT (hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập) cho phù hợp với việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của từng vùng, miền, hoàn thành trong quý IV năm 2020.
 
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập để đề xuất các giải pháp đồng bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các trường tư thục.
 
Đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 2 trong ngày đối với cấp học mầm non và tiểu học, trình Chính phủ trong quý III năm 2020.
 
Theo Nhật Hồng/Dân Trí
 
.
.