,
Cập nhật lúc 06:58, Sunday, 07/10/2012

Sẽ có nghị định mới về thanh tra giáo dục


Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thanh tra giáo dục.
 


Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm: Tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động; trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thanh tra giáo dục.

Dự thảo Nghị định này có nhiều điểm mới so với Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục ban hành năm 2006.

Những điểm mới này liên quan đến các nội dung về cộng tác viên thanh tra giáo dục; thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện; hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp…

Theo Bộ GD&ĐT, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục là hết sức cấp bách và cần thiết, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hạn chế những vi phạm trong hoạt động quản lý và hoạt động giáo dục, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

 

Theo GDTĐ

http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/201210/Se-co-nghi-dinh-moi-ve-thanh-tra-giao-duc-2191472/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,