Cập nhật lúc: 14:03, 24/12/2013 [GMT+7]
.

Xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc


(Báo Quảng Ngãi)- Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 -22.12.2013), nhìn lại những thành tích đạt được trong những năm qua của LLVT tỉnh thật đáng tự hào. Trong đó, trọng tâm là nhiệm vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ QPQS địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố ngày càng vững chắc… tạo môi trường thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế.

TIN LIÊN QUAN


Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ thị, chỉ đạo Đảng ủy quân sự các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy địa phương cùng cấp có nghị quyết, chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng. Huy động mọi nguồn lực, đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng một số công trình quân sự trọng điểm, thao trường tổng hợp, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng thủ, công sự chiến đấu, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ của LLVT địa phương. Thường xuyên kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh các cấp.

 

 Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra khu vực phòng thủ trên đảo Lý Sơn                Ảnh: X. Thiên
Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra khu vực phòng thủ trên đảo Lý Sơn Ảnh: X. Thiên


Nhiều năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương, nhất là việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; quản lý các công trình quốc phòng, đất quốc phòng... Phối hợp với các sở, ban, ngành tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến công trình quốc phòng và các khu vực có giá trị về quân sự. Nhờ có sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời nên các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể của tỉnh và các ban, ngành, địa phương đều thể hiện rõ việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ.

LLVT tỉnh cũng luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời bình. Qua huấn luyện, trình độ, khả năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng nâng cao, đủ trình độ và năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở địa phương giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) theo phân cấp và theo quy định. Đặc biệt, năm 2013 Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ “PT-13”.

Thông qua các cuộc diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được nâng lên. Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng cao. Lực lượng DQTV được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên được coi trọng và nâng cao chất lượng.

Bắn đạn thật trong diễn tập PT- 13.                                            Ảnh: XUÂN THIÊN
Bắn đạn thật trong diễn tập PT- 13. Ảnh: XUÂN THIÊN


Trong giai đoạn hiện nay, để tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận. Nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó thắng lợi với mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của tỉnh.

Làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ. Kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh.


Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhằm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh.
       

Đại tá TRỊNH ĐÌNH THẠCH

 

.
.