Trà Bồng: Trước ngày hội giao quân

Thứ Tư, 15:04, 09/09/2009 [GMT+7]
.

(QNg) -Đã nhiều năm qua, huyện Trà Bồng luôn được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá là địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; luôn đạt 100% chỉ tiêu giao quân; chất lượng thanh niên trúng tuyển không ngừng được nâng cao, đặc biệt là không để xã trắng.

Những năm trước đây việc gọi thanh niên nhập ngũ của địa phương gặp khó khăn nhất là về trình độ văn hoá. Đến nay khó khăn đó vẫn còn, nhưng mức độ thấp hơn. Nhiều xã trước đây đặc biệt khó khăn về trình độ văn hoá của thanh niên là Trà Hiệp, Trà Bùi, Trà Tân thì nay nhiều thanh niên trúng tuyển có văn hoá lớp 9, lớp 10.

Nhờ vào những chính sách đãi ngộ của Nhà nước, quân nhân xuất ngũ được đào tạo việc làm, được đăng ký đi lao động xuất khẩu hoặc được hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh nên việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của thanh niên Trà Bồng cũng tốt hơn. Hiện nay toàn huyện có trên 2.000 thanh niên độ tuổi từ 18-25 là nguồn lực to lớn cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương cơ sở, đồng thời đó cũng là nguồn dự trữ nhân lực quốc gia cho công tác quốc phòng.

Bước vào mùa tuyển quân năm 2009, huyện Trà Bồng vẫn còn tồn tại một số khó khăn là: Trình độ học vấn của thanh niên ở một số xã còn thấp, phần lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương, trong khi đó yêu cầu tiêu chuẩn tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm nay đòi hỏi cao hơn cả về học vấn, chính trị và sức khoẻ. Năm 2009 cũng là năm thực hiện thí điểm việc giao cho địa phương làm tròn khâu tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ và thực hiện không đổi bù.

Đơn vị nhận quân không thực hiện bước xâm nhập "3 gặp, 4 biết", chỉ tiếp cận thanh niên trúng tuyển qua hồ sơ, mọi công tác tuyển chọn đều giao cho huyện và xã. Chính vì thế các địa phương phải lựa chọn thật kỹ, chốt thanh niên nào chắc thanh niên đo. Nếu không, khi nhận quân phát hiện trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn, đơn vị nhận quân sẽ loại trả và không cho đổi bù. Địa phương nào có trường hợp như vậy sẽ không hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2009.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tích cực làm tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện ban hành chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển quân, quyết tâm chung của toàn huyện là phải hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng cao nhất.


Ngay từ đầu năm, các địa phương đã rà soát nguồn nhân lực và chốt danh sách công dân trong độ tuổi (từ 18-25), sau đó tiến hành xét duyệt chính trị.

Năm 2009 toàn huyện có 513 thanh niên đủ điều kiện về chính trị và văn hoá, số còn lại được miễn hoãn theo luật là 1.179 thanh niên. Trước khi khám sức khoẻ, Hội Đồng Y tế huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm và tập huấn cho y, bác sĩ có năng lực theo quy định của Thông tư liên tịch Y tế - Quốc phòng. Nhờ đó  công tác khám sức khoẻ  cho thanh niên năm nay tổ chức nhanh, gọn, kết luận chính xác từng trường hợp; có xét nghiệm HIV và một số xét nghiệm y tế khác. Tổng số phát lệnh gọi khám và thanh niên lên khám là 213 (87,3%); số thanh niên đủ sức khoẻ nhập ngũ là 87 (41,2%) so với số thanh niên dự khám. Hiện nay các đơn vị nhận quân đã tiếp cận hồ sơ và thống nhất phát lệnh gọi nhập ngũ cho 50 thanh niên trúng tuyển.


Tính đến thời điểm này các hội, đoàn thể ở 10 xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhiều xã có phong trào tốt như: Trà Phú, Trà Lâm, Trà Sơn... năm nay tiếp tục phát huy công tác quản quân tại nhà, để sẵn sàng giao quân tại huyện. Trà Bồng đã sẵn sàng cho ngày tuyển quân.        

        
                             Vũ Quang
 

.