Phối hợp quản lý thuế giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thành phố

09:00, 07/10/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
​Theo đó, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế; tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện nghĩa vụ thuế.
 
Đồng thời, phối hợp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thu thuế: quản lý chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ người nộp thuế; kiểm tra thuế, miễn, giảm thuế, khoanh tiền thuế nợ, xoá nợ tiền thuế... theo quy định của pháp luật; xây dựng dự toán, triển khai thực hiện dự toán thu NSNN hàng năm; kiểm tra chống thất thu thuế; công khai mức thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn; xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
 
Bên cạnh đó, phối hợp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với số thuế nợ của các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính…
 
PV
.