Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

21:16, 15/02/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2019, huyện Đức Phổ đặt mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra, huy động các nguồn lực để xây dựng huyện trở thành thị xã, xây dựng nông thôn mới và ổn định kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2019, huyện Đức Phổ đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 16,34%, trong đó nông - lâm - ngư là 9,19%, công nghiệp - xây dựng: 17,04%, thương mại - dịch vụ: 18,3%. Cơ cấu ngành kinh tế gồm nông - lâm - ngư: 13,97%, công nghiệp - xây dựng: 44,95%, thương mại - dịch vụ: 41,08%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện 5.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 148 tỷ đồng; chi ngân sách 621,4 tỷ đồng.

 Trung tâm thị trấn huyện Đức Phổ.
Trung tâm thị trấn huyện Đức Phổ.


Để đạt chỉ tiêu trên, huyện Đức Phổ tiếp tục thực hiện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng chuyển đổi cây trồng trên những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, sử dụng các loại giống, cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao.

Đồng thời cơ cấu lại ngành lâm nghiệp và thủy sản, chuyển mục tiêu từ coi trọng tăng độ che phủ rừng sang nâng cao chất lượng rừng và từ sản lượng sang hiện đại hóa tàu cá, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, nuôi trồng các loại thủy sản có lợi thế, khả năng cạnh tranh cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

"Năm 2019 là năm quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ các nhà đầu tư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội".


Chủ tịch UNBD huyện Đức Phổ TRẦN PHƯỚC HIỀN

Đối với xây dựng nông thôn mới, Đức Phổ coi trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2019, huyện phấn đấu có ít nhất hai xã về đích nông thôn mới. Với mục tiêu tạo việc làm, giải quyết thêm việc làm cho 8.400 người trong năm 2019, Đức Phổ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút nhiều lao động, các ngành công nghiệp chế biến sử dụng nguyên liệu từ sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình việc làm huyện giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tỷ lệ lao động qua đào tạo để thu hút đầu tư.

Năm 2019, cũng là năm hứa hẹn làn gió mới trong thu hút đầu tư với huyện Đức Phổ. Trong năm, huyện nỗ lực hoàn thành các thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thị xã Đức Phổ. Để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án đúng quy định của pháp luật, hằng quý, huyện Đức Phổ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để trao đổi, giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

Để thực hiện đạt những mục tiêu, nhiệm vụ trên, ngay từ những ngày đầu năm mới, huyện Đức Phổ đã quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm, nỗ lực trong công việc. Từng phòng, ban và các địa phương xây dựng chương trình cụ thể, bắt tay triển khai công việc ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Một trong những giải pháp, cũng là nhiệm vụ then chốt của huyện là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đưa dân chủ cơ sở đi vào thực chất, trong đó công khai minh bạch về tài chính, thu chi, việc triển khai các dự án. Bên cạnh đó, huyện xây dựng và thực hiện Đề án hỗ trợ nuôi trồng thủy hải sản; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; chú trọng công tác thu gom, xử lý rác thải tạo môi trường cảnh quan sạch đẹp...


 Bài, ảnh: BẢO HÒA


 

.
.