Cập nhật lúc: 21:27, 21/11/2018 [GMT+7]
.

Xây dựng huyện Đức Phổ trở thành thị xã: Còn nhiều rào cản


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng huyện Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh hiện đang gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đức Phổ đang tập trung sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và phát huy nội lực, nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

TIN LIÊN QUANNông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn


Xã Phổ Vinh và Phổ Thạnh là hai địa phương được đánh giá là “nổi trội” nhất trong thực hiện đề án xây dựng Đức Phổ thành thị xã. Với điều kiện cơ sở hạ tầng và tiềm năng kinh tế, hai địa phương này đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để lên phường. Vấn đề mà hai địa phương này đang lo là, cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao.

Điển hình là xã Phổ Thạnh, năm 2014, phân khu trung tâm Sa Huỳnh  được quy hoạch với diện tích120ha, nhưng hiện tại vẫn còn là đất nông nghiệp, được nhân dân sử dụng, sản xuất hằng năm. Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh Giả Tấn Tàu cho biết: “Hiện nay, tỷ trọng nông nghiệp (kể cả ngư nghiệp) chiếm đến 70% cơ cấu kinh tế của xã. Các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa được đầu tư”.

 Trung tâm thị trấn Đức Phổ ngày nay.
Trung tâm thị trấn Đức Phổ ngày nay.


Khó khăn trong phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của xã Phổ Thạnh cũng đang là thực trạng mà xã Phổ Vinh đang gặp phải. Để đạt các tiêu chí lên phường, cấp ủy, chính quyền xã đang tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế, nhất là phát triển dịch vụ và thương mại.

 

“Bên cạnh những thuận lợi, thì các địa phương trong huyện cũng đang gặp phải một số khó khăn, nhất là nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, nhiều địa phương có tỷ trọng sản xuất nông nghiệp chiếm trên 70%; chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ; lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chậm. Đây là những rào cản trong quá trình xây dựng huyện Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trong thời gian đến”.


Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Phổ TRẦN NGỌC SANG


Phát huy nội lực


Hiện nay, huyện Đức Phổ có 8 xã, thị trấn được quy hoạch nằm trong vùng nội thị của thị xã Đức Phổ là Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Hòa, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Ninh, Phổ Thạnh và thị trấn Đức Phổ. Theo đánh giá của huyện, hiện nay, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 58,83% (theo quy định là từ 55- 65% đối với đô thị loại IV).

Theo Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Phổ Trần Ngọc Sang, những năm qua, huyện Đức Phổ đã huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông trong khu vực nội thị, với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Đến nay, các tiêu chuẩn của đô thị loại IV đã cơ bản đạt yêu cầu và đang tập trung đầu tư để đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Thời gian đến, huyện sẽ chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, nhằm tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện chú trọng triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao, để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

Việc xây dựng huyện Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh đang trong giai đoạn nước rút. Để sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra, huyện Đức Phổ đang tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng.


Bài, ảnh: ĐÌNH DIỆU 

.