Xây dựng phường Trương Quang Trọng văn minh, hiện đại

14:49, 30/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phường Trương Quang Trọng là địa bàn ở phía bắc của TP.Quảng Ngãi. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện rất thuận lợi là tỉnh có những cơ chế chính sách thu hút đầu tư và sự quan tâm đầu tư của thành phố về kết cấu hạ tầng... Đảng bộ phường Trương Quang Trọng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
Đột phá từ định hướng đúng
 
Xác định rõ nhiệm vụ “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Trương Quang Trọng đã triển khai sâu sát các chỉ tiêu nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong phường; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất.
 
Cùng với đó, Đảng ủy phường cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp để phát triển kinh tế, chú trọng phát huy lợi thế là trung tâm cửa ngõ phía bắc của thành phố, nên đã đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ (TM-DV), xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho sự phát triển chung của phường. Chính vì vậy, thu ngân sách hằng năm của phường đều đạt và vượt kế hoạch so với dự toán giao.  
 
Nhiều dự án lớn đầu tư trên địa bàn phường đã làm khởi sắc diện mạo địa phương. Trong ảnh: Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi.
Nhiều dự án lớn đầu tư trên địa bàn phường đã làm khởi sắc diện mạo địa phương. Trong ảnh: Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi.
 
Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của phường đạt trên 13%/năm. Riêng trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 495 tỷ đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng TM - DV và hiện đã chiếm trên 50%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 50 tỷ đồng, đạt 112% nghị quyết đề ra.
 
Xác định phát triển TM - DV là nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ qua, phường đã huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư có nhiều dự án (DA) triển khai trên địa bàn để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư phát triển lĩnh vực này; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho nhân dân và doanh nghiệp; khuyến khích người dân chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang TM - DV...
 
Nhờ đó, các ngành TM - DV phát triển nhanh cả về quy mô và số lượng, với gần 2.300 hộ kinh doanh cá thể. Sự phát triển của ngành DV, trong đó các loại hình DV nhà hàng, quán ăn, giải khát có chiều hướng tăng nhanh đã góp phần tạo việc làm cho trên 5.400 lao động, tăng thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách địa phương. Năm 2020, giá trị sản xuất ngành TM- DV  ước đạt trên 407 tỷ đồng (tăng 212 tỷ đồng so với năm 2015), tăng bình quân hằng năm 15,86%.
 
Bên cạnh đó, phường Trương Quang Trọng tập trung tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đây cũng được xác định là nhiệm vụ đột phá của phường trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong 5 năm qua, phường đã huy động trên 34 tỷ đồng đầu tư cho hạ hầng. Nhiều DA triển khai đầu tư trên địa bàn góp phần thay đổi diện mạo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn thành phố nói chung và phường nói riêng như Khu thương mại - dịch vụ VSIP, Khu dân cư Sơn Tịnh, DA Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, DA Khu dân cư sinh thái nam chợ mới Hàng Rượu, DA Trung tâm Thể dục thể thao Trung Thành Long...
 
Công tác giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội luôn được phường thực hiện tốt. Nhiệm kỳ qua, phường đã xây dựng mới, sửa chữa trên 20 nhà đại đoàn kết, với kinh phí trên 430 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế và con giống để người dân phát triển chăn nuôi, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Đồng thời, phân công hội, đoàn thể phụ trách giúp đỡ hộ nghèo... Nhờ đó, hộ nghèo đã giảm từ 1,9% xuống còn 0,54%; hộ cận nghèo giảm từ 8,8% xuống còn 3,3%.  
 
Đảng bộ phường Trương Quang Trọng đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển TM - DV; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội”.
Vững tin vào nhiệm kỳ mới
 
Nhiệm kỳ 2015 -2020, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII đề ra đều đạt và vượt. Nét nổi bật nữa là, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí đảng ủy viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Đặc biệt, Đảng ủy phường đã nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo để phát triển một cách toàn diện. Đây sẽ là cơ sở để phường xây dựng và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo.
 
Bí thư, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng Trương Thanh Thảo cho biết: Trước mắt, phường sẽ tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Phường vinh dự là địa phương duy nhất được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.
 
Phường sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, một số công trình trọng điểm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” gắn với công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ... Tất cả những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới đều hướng đến mục tiêu xây dựng phường văn minh, từng bước hiện đại.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
 
 
.
.