Cập nhật lúc: 11:22, 08/03/2017 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí chủ đề học tập và làm theo Bác


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, từ những việc làm rất đỗi bình dị mà cao quý của các tập thể, cá nhân trong tỉnh đã kịp thời được các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi, qua đó góp phần tạo sức lan tỏa đối với những hành động đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

TIN LIÊN QUAN

Chủ đề học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mảng đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh tuyên truyền; những tấm gương “người tốt, việc tốt”; những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở khắp các địa phương trong tỉnh được thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Những tác phẩm học tập và làm theo Bác.                         Ảnh: Võ Văn
Những tác phẩm học tập và làm theo Bác. Ảnh: Võ Văn


Từ việc làm mang giá trị nhân văn sâu sắc của các thành viên Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện “Hãy gọi cho tôi” ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh),  hộ dân người dân tộc Hrê Phạm Văn Thuốc ở xã Ba Bích (Ba Tơ) hiến hơn 2.000m2 đất để xây trường học, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thành Phương ở Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hàng chục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... đến việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, gần dân, trọng dân của cán bộ công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương... Từ mọi nẻo đường, làng quê, những người làm báo đều có mặt để phản ánh một cách sinh động, chân thực  những việc làm xuất phát từ việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 

Để chuẩn bị xét chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đạt chất lượng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị lựa chọn tác phẩm gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15.3.2017. Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ tổ chức hai đợt xét chọn (đợt I: Năm 2017-2018; đợt  II: Năm 2019-2020). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức xét chọn theo từng năm, trên cơ sở kết quả xét chọn của 2 năm (2017-2018) sẽ chọn tác phẩm xuất sắc gửi tham dự ở Trung ương đợt I; trên cơ sở kết quả xét chọn của 2 năm (2019-2020) sẽ chọn tác phẩm xuất sắc gửi tham dự ở Trung ương đợt II.

Trưởng Phòng Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Quốc Hùng cho biết, từ giữa năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học-nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016-2020 nhằm tuyên truyền, khẳng định mục đích, ý nghĩa và tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn xã hội.

Qua đó phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở các cấp, các ngành, các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết XII của Đảng.

“Đội ngũ những người làm báo, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học-nghệ thuật đóng vai trò rất quan trọng, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, bằng cả trái tim của mỗi người, dù là việc làm nhỏ nhất”, ông Dương Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thông qua việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động phong trào sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã động viên các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Qua đó đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, văn học-nghệ thuật đã góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội tốt đẹp hơn, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
              

Minh Anh 

.
.