,
Cập nhật lúc 08:16, Tuesday, 08/05/2012

Thành phố Quảng Ngãi: Thực hiện tốt chiến lược phát triển thanh niên


(QNg)- Thành phố Quảng Ngãi hiện có gần 35.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, chiếm gần 1/3 so với dân số lao động của thành phố.  Đây là nguồn lực có tiềm năng về sức khoẻ, trí tuệ và khả năng tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng cho quá trình phát triển kinh tế- xã hộị, giữ vững an ninh quốc phòng của thành phố.
 
Trong những năm qua, được sự quan tâm của các ngành, các cấp và toàn xã hội, công tác thanh niên trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc, phong trào thanh niên ngày càng phát triển, thu hút ngày càng nhiều thanh niên tham gia. Từng địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đều xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ, của địa phương, đơn vị mình về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên". Các ngành chức năng của thành phố đã phối hợp tổ chức  hàng chục lớp bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước cho 800 cán bộ đoàn, hội chủ chốt, đồng thời các cấp bộ Đoàn, hội đã tổ chức 200 lớp học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị cho hơn 15.000 đoàn viên, thanh niên và các diễn đàn "Tuổi trẻ thành phố tiến bước dưới cờ Đảng", “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ", sinh hoạt chính trị "Tiếp lửa truyền thống- mãi mãi tuổi 20"... qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tự cường, củng cố, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Thanh niên Thành phố Quảng Ngãi tìm hiểu về truyền thống cách mạng qua tư liệu triển lãm.                    Ảnh: phương lý
Thanh niên Thành phố Quảng Ngãi tìm hiểu về truyền thống cách mạng qua tư liệu triển lãm. Ảnh: phương lý


Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên ở thành phố Quảng Ngãi cơ bản đạt kết quả các mục tiêu của chương trình đã đề  ra. Trong đó, các ngành, các cấp thông qua các chương trình, kế hoạch chuyên môn của đơn vị mình đã thực hiện khá tốt nhiều chỉ tiêu về phát triển thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục, tập hợp, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ văn hóa, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe…  phục vụ cho sự phát triển toàn diện của thanh niên. Dưới các hình thức như tư vấn, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, thành phố đã tổ chức cho  hàng trăm ĐVTN vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội và các dự án phát triển sản xuất với số tiền giải ngân 9,8  tỷ đồng; phối hợp với  Trung tâm Dạy nghề Thanh niên của tỉnh tổ chức dạy nghề ngắn hạn, như lớp "Thú y căn bản",   "Khởi sự doanh nghiệp" và tổ chức 50 lớp tập huấn khuyến nông, chuyển giao khoa học công nghệ  các mô hình sản xuất nấm rơm, trồng hoa lan, nuôi trùn quế cho hơn 8.000 lượt  ĐVTN. Thông qua các diễn đàn tư vấn giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 12.950 lao động trong độ tuổi thanh niên, góp phần giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp.

Việc nâng cao trình độ, học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của thanh niên đã được các cơ sở Đoàn quan tâm. Hiện nay thành phố đã hoàn thành phổ cập THCS trong độ tuổi, ĐVTN đều được phổ cập tin học sau khi tốt nghiệp THPT. Công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng các mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, đảm bảo mọi điều kiện để tất cả các đối tượng thanh niên được tiếp cận với các kênh thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Đây là những hạn chế và cũng là vấn đề mà các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm.

Hiện nay khi môi trường đào tạo cho thanh niên ngày càng được cải thiện, thanh niên ngày càng được tiếp cận với những tiến bộ KHKT, được làm việc trong môi trường hiện đại đã tạo thuận lợi để thanh niên sớm có cơ hội khẳng định mình, với các phẩm chất cần thiết là: Có sức khỏe, lòng yêu nước, ý chí vươn lên, có văn hóa và khả năng hội nhập, có tay nghề cao. Để làm được điều này thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2001-2010 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nội dung của Chiến lược giai đoạn 2011-2020, với 18 chỉ tiêu  chủ yếu, phấn đấu xây dựng thế hệ thanh niên thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng và đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu CNXH, có ý thức trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.         

               
Thái Huy
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201205/Thanh-pho-Quang-Ngai-Thuc-hien-tot-chien-luoc-phat-trien-thanh-nien-2153384/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Quốc hội dự kiến thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời điểm Quốc hội cho ý kiến từ Kỳ họp thứ 4 (diễn ra cuối năm 2012) sang Kỳ họp thứ 5 và sẽ thông qua vào Kỳ họp thứ 6, diễn ra vào năm 2013.
,
,
,