,
Cập nhật lúc 10:57, Saturday, 28/04/2012

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết TƯ 4


(QNĐT)- Sáng 27/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho lãnh đạo Mặt trận, Hội đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, đại diện nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; đánh giá tình hình, nội dung những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; mục tiêu, phương châm và các nhóm giải pháp lớn thực hiện Nghị quyết để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới cùng những giải pháp để thực hiện tốt những vấn đề về công tác xây dựng Đảng...    
 

 

Các đại biểu tham gia hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
  
                  
Sau hội nghị, từ ngày 1-15/5/2012, các huyện, thành phố, Đảng uỷ trực thuộc sẽ tiến hành phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến các cán bộ MTTQ, các hội, đoàn thể chính trị- xã hội, đại diện nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện.

Đối với các xã, thị trấn và cơ sở, trưởng khối dân vận xã, phường, thị trấn tham mưu với cấp uỷ chỉ đạo và phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp…, cấp ủy chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết từ ngày 15-30/5/2012.


Ái Kiều
 
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201204/Ban-dan-van-Tinh-uy-To-chuc-hoc-tap-quan-triet-va-thuc-hien-Nghi-quyet-Tu-4-2150940/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B: Trào dâng niềm xúc động
(QNĐT)- Sáng 27/4, lần đầu tiên những hồ sơ, kỷ vật sau mấy chục năm xa cách đã trở về với các cán bộ, chiến sĩ đi B và thân nhân. Giây phút trao nhận vô cùng thiêng liêng, xúc động, nhắc cho mỗi chúng ta nhớ lại một thời hào hùng, quyết tâm xả thân, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của một thế hệ…
,
,
,